Lorem ipsum

Gerekli Evraklar


TŘzel Ki?iler išin Gerekli Evraklar

* Tescili talep edilen markan?n ÷rne?i,

* Vekaletname, (noter tasdikine gerek yoktur )

* Markan?n kullan?laca?? e?ya ve hizmet listesi.

* Ba?vuru sahibi ?irkete ait vergi numaras? / vergi dairesi bilgileri

  

Geršek  Ki?iler išin Gerekli Evraklar

*
Ba?vuruda kullan?lacak adres bilgisi ,

* Tescili talep edilen markan?n ÷rne?i,

* Vekaletname, (noter tasdikine gerek yoktur )

* Markan?n kullan?laca?? e?ya ve hizmet listesi.

* Ba?vuru sahibine ait Vergi dairesi / TC Kimlik Numaras? bilgileri.

 

 

Geri D├Ân